Home

Pro Energy Trade, Inc. je kompanija specijalizovana za ispitivanje, istraživanje i prodaju prirodnih energenata, nafte i njenih derivata, a posebno mlaznog goriva, dizela, mazuta i bitumena. Kompanija se bavi i kupoprodajom električne struje.

Kompanija Pro Energy Trade, Inc. je ovlašćeni uvoznik mineralne vode, organske vode, piva, vina i alkoholnih pića, a takođe uvozi i so, šećer i poljoprivredne proizvode.

icon_leaf

Pro Energy Trade, Inc. nastoji da ispuni svoju ulogu u društvu kroz smanjenje uticaja na životnu sredinu, budući da se trudi da uskladi svoje poslovanje sa principima održivog razvoja.

O kompaniji Pro Energy Trade

Kompanija PET, Inc., na čelu sa predsednikom g Dejanom L. Vuksanovićem, ima 15 godina iskustva ( od 2004. godine) u naftnoj industriji i veliki broj čvrstih kontakata sa vrlo renomiranim klijentima derivata sirove i prerađene nafte, a naročito mlaznog goriva Jet A-1 (kerozin) i dizel goriva D2.

PET, Inc. je spremna, voljna i u mogućnosti da započne posao posredovanja ili ovlašćivanja u prodaji naftnih derivata iz Rusije sa bilo kojom i svim kompanijama u Americi, i to direktno i odmah.

PET, Inc. promoviše finansiranje i izgradnju franšiznih benziskih stanica pod brendom Gasprom širom kontinentalnog dela Amerike.

PET, Inc. i njena ugovorno ovlašćena lica su odobreni, ovlašćeni i licenicrani od strane ruske naftne industrije.

Pogledajte naš cv kompanije u pdf-u OVDE.

Oil pump